Polityka Jakości


Jesteśmy polską, rodzinną firmą, która od 20 lat stale udoskonala i poszerza swoją ofertę związaną z szeroko pojętą branżą reklamową, ugruntowując tym samym swoją pozycję na arenie międzynarodowej. Każdego dnia zespół naszych wykwalifikowanych i kompetentnych pracowników oraz współpracowników, unowocześniając procesy technologiczne i obsługę klienta, wytwarza wyroby i usługi najwyższej jakości. Bazujemy na sprawdzonych dostawcach materiałów oraz usług, znających nasze standardy jakości, wytwarzając w ten sposób produkt, odpowiadający wysokim oczekiwaniom naszych klientów. Oferujemy również bardzo szeroki asortyment produktów, a także produkcje “szyte na miarę” aby zaspokoić potrzeby jak najszerszej rzeszy odbiorców. Z ustalonej przez nas strategii wynikają jasne cele i zadania dla wszystkich pracowników Firmy.

Cele strategiczne, które są ich podstawą, związane są przede wszystkim z budową wizerunku godnego zaufania i rzetelnego partnera oraz pracodawcy i są to:

  • ciągłe doskonalenie i podnoszenie jakości oferowanych przez nas wyrobów,
  • doskonalenie i optymalizacja realizowanych procesów oraz współpracy z naszymi  partnerami handlowymi i dostawcami w celu zapewnienia Klientowi wyrobów i usług spełniających jego wymagania zawsze w ustalonym  z nim terminie,
  • spełnianie wymagań Klienta bazując na doświadczeniu i kompetencjach pracowników,
  • spełnianie wymagań aktualnych przepisów prawa, norm i innych wymagań,
  • podnoszenie standardów obsługi Klientów w celu spełnienia stale rosnących oczekiwań zarówno obecnych, jak i przyszłych Klientów,
  • stałe doskonalenie funkcjonowania SZJ, wprowadzanie nowatorskich rozwiązań w zakresie zarządzania jakością, a tym samym usprawnianie  procesów i rozwój firmy,
  • zapewnienie pracownikom przyjaznych i dobrych warunków pracy, z wykorzystywaniem ich potencjału oraz tworzenie otoczenia sprzyjającego podnoszeniu  kwalifikacji. Zachowanie jak najlepszej kultury organizacyjnej.

W imieniu całej firmy deklarujemy zaangażowanie w pracach nad utrzymaniem i ciągłym doskonaleniem skuteczności funkcjonującego Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001: 2015 oraz przydzielenie środków niezbędnych dla realizacji celów oraz przyjętej Polityki Systemu Zarządzania Jakością. Pracownicy naszej firmy znają i rozumieją Politykę Jakości i wspólnie z nami realizują jej założenia.

, Krakow.

Henryk Surdej

CEO

Lidia Kurleto

Delegate for QMS